ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ตลาดนัดสวนจตุจักรป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ค้าและประชาชน

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวภาพรวมตลาดนัดสวนจตุจักรที่ค่อนข้างซบเซา ผู้ค้าขายของไม่ได้ และหลายรายแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ต้องปิดร้าน ปิดแผง และติดป้ายประกาศปล่อยเช่าต่อว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำให้ตลาดนัดจตุจักรได้รับผลกระทบ ซึ่งปัจจุบันผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมซื้อสินค้า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ การจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการในแต่ละวัน การตั้งจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า-ออก จำนวน 6 ประตู ผู้มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีการวัดอุณหภูมิและให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ขณะเดียวกันได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการค้า ด้วยการงดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ทำการค้า และงดเก็บค่าเช่าตามสัญญาอื่น ๆ เป็นระยะเวลา5 เดือน นอกจากนี้ยังได้ประสานหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการค้าให้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการค้ากลับมาจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ