ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วเสร็จ 7 กิโลเมตร

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ ระยะทาง 7 กิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต-หน้าซอยร่วมฤดี) ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2-หน้าซอยรัชดาภิเษก 7) และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้-ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินแล้วเสร็จ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จะเปิดให้ผู้ประกอบการสายสื่อสาร (เจ้าของสายสื่อสาร) เช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน หรือเช่า Dark Fiber ที่บริษัทฯ ได้จัดทำไว้อย่างเสมอภาคในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสม ภายใต้การกำหนดราคาของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน