ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์เก็บรักษาวัคซีนของ UL ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

เมื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประสบความสำเร็จ อุปกรณ์เก็บรักษาวัคซีนจะเป็นที่ต้องการอย่างมาก ขณะที่ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์เก็บรักษาวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก จะช่วยรับประกันความน่าเชื่อถือและความสามารถในการรักษาความเย็นของอุปกรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของวัคซีน

UL บริษัทด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ทำความเย็นของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคุร์เคาน์ ประเทศอินเดีย ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบบุคคลที่สาม ที่สามารถทำการทดสอบอุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับเก็บรักษาวัคซีน ซึ่งประกอบด้วยห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ตู้เย็นและตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์ คูลลิ่งแพค และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย UL สามารถทำการทดสอบรับประกันคุณภาพเต็มรูปแบบ ทั้งในส่วนของการทดสอบการติดตั้งและการใช้งานห้องเย็น ห้องแช่แข็ง สารทำความเย็น และอุปกรณ์อื่น ๆ

UL ผ่านการรับรองภายใต้กระบวนการรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย (PQS) ของ WHO โดย PQS จะรับรองผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศสมาชิกของ WHO และหน่วยงานจัดซื้อขององค์การสหประชาชาติ โดยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต้องผ่านการทดสอบก่อนจึงจะได้รับการบรรจุในฐานข้อมูล PQS ซึ่งการทดสอบจะช่วยรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จากผู้ผลิตรายนั้น ๆ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ทั้งนี้ การที่ UL ผ่านการรับรองจาก WHO ทำให้บริษัทสามารถทำการทดสอบเพื่อรับรองประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยของอุปกรณ์ทำความเย็น โดย UL ผ่านการรับรองหลังจากแสดงให้เจ้าหน้าที่ของ WHO เห็นว่า ห้องปฏิบัติการของบริษัทมีศักยภาพในการทดสอบรับรองตามมาตรฐานหรือหลักการปฏิบัติทั้งในระดับชาติและระดับโลก

UL ได้รับการรับรองในช่วงเวลาที่นักวิจัยทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยการผลิตวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันให้เพียงพอต่อการหยุดโรคระบาดจะเป็นความพยายามทางการแพทย์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทยา ซัพพลายเออร์ ภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ต่างพยายามเตรียมห่วงโซ่อุปทานให้พร้อมรองรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวนมหาศาล อย่างไรก็ดี ห่วงโซ่อุปทานวัคซีนไม่ได้มีแค่การผลิตวัคซีนเท่านั้น แต่ยังมีการเก็บวัคซีนแบบรักษาอุณหภูมิเพื่อควบคุมคุณภาพของวัคซีนตั้งแต่การผลิตจนถึงการนำไปใช้ หากวัคซีนไม่ได้รับการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมก็จะทำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพ เปลี่ยนสี และจุลินทรีย์เติบโต

Todd Denison รองประธานและผู้จัดการทั่วไปแผนก Appliances, HVAC and Lighting Division บริษัท UL กล่าวว่า “ในขณะที่ประชาชนหลายพันล้านคนทั่วโลกกำลังรอคอยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทางหน่วยงานรัฐ บริษัทยา และองค์กรสุขภาพทั่วโลก ก็เตรียมเพิ่มศักยภาพการจัดการห่วงโซ่ความเย็นของวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีนปริมาณมากให้คงประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้รับวัคซีนได้รับประโยชน์อย่างที่ตั้งใจไว้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ UL ภูมิใจที่ห้องปฏิบัติการของเราผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพของประชาชนทั่วโลก”

นอกจากนี้ การรับรองจาก WHO ส่งผลให้ UL สามารถทำการทดสอบอุปกรณ์ทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ของ WHO โดยอุปกรณ์ทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์จะมีบทบาทสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของวัคซีนในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งยังขาดแคลนกริดไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

“การที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรองอุปกรณ์ทำความเย็น หมายความว่าอุปกรณ์นั้น ๆ ต้องได้มาตรฐานประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยตามที่กำหนดสำหรับการใช้งานจริง และมีความปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อรับประกันว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้ป่วย หรือสิ่งแวดล้อม” Suresh Sugavanam รองประธานและกรรมการผู้จัดการของ UL ประจำภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกาใต้สะฮารา กล่าว “UL สามารถทำการทดสอบเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับยกระดับความน่าเชื่อถือของการเก็บรักษาวัคซีนทั่วโลก”

เกี่ยวกับ UL
UL ช่วยสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าเดิมด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน เราสร้างความเชื่อมั่นด้วยการนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างปลอดภัย บุคลากรทุกคนของเราล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างโลกที่ปลอดภัยกว่าเดิม ขณะที่ภารกิจทั้งหมดของเรา ตั้งแต่การวิจัยอิสระและการพัฒนามาตรฐาน การทดสอบและรับรอง ไปจนถึงการนำเสนอโซลูชันดิจิทัลและการวิเคราะห์ ล้วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก เราได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชน ให้ช่วยทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ UL.com และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรได้ที่ UL.org

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน
Poornima Chandrashekaraiah
ฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียใต้
บริษัท UL
โทร: +91.80.4138.4400 ต่อ 64588
อีเมล: poornima.chandrashekaraiah@ul.com

Steven Brewster
บริษัท UL
อีเมล: steven.brewster@ul.com

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg