ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: พิจารณากำหนดรูปแบบ S-Guard ไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้วีลแชร์

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกทม. กล่าวกรณีผู้พิการร้องเรียนทางเท้าบริเวณเขตดินแดง ช่วงระหว่างสถานเอกอัครราชทูตจีน - อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสร้าง S-Guard กั้นรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า แต่กลับทำให้ผู้ใช้วีลแชร์ไม่สามารถสัญจรบนทางเท้าได้ว่า สำนักการจราจรและขนส่งจะร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง ออกแบบ S-Guard กั้นรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าให้เหมาะสม สวยงาม เข้ากับสภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์และผู้พิการทางสายตาสามารถสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริเวณดังกล่าว พบการติดตั้ง S-Guard เพื่อป้องกันมิให้มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าตั้งแต่ปี 2560 และปัจจุบันไม่พบผู้ฝ่าฝืนในบริเวณดังกล่าว จึงเคลื่อนย้าย S- Guard ออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ จะประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดทำ S-Guard รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์และผู้พิการทางสายตา ตลอดจนป้องกั้นไม่ให้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กีดขวางทางสัญจร