ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน – แนะนำวิธีป้องกันตนเองจากโรคในช่วงฤดูฝน

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.กล่าวกรณีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุในช่วงนี้มีฝนตกสะสมหลายพื้นที่ เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่าง ๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นว่า จากรายงานสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 63 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 8 ก.ค. 63 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย ในกรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วย 1,661 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 5 - 14 ปี รองลงมา คือ 15 - 34 ปี และ 0 - 4 ปี และ มีการกระจายทั่วทุกเขต โดยเขตที่พบผู้ป่วยสูงสุดในรอบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ พญาไท สายไหม ดุสิต สะพานสูง คลองสามวา บางแค จตุจักร ดอนเมือง อย่างไรก็ตาม สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตทุกเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่างๆ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ทุกชุมชนทุกเขตทุกวัน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยจัดทำโปสเตอร์แผ่นพับให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ในช่วงฤดูฝน และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะแจกจ่ายในทุกสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.