ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ก.แรงงาน ย้ำ! ช่างแอร์-ช่างเชื่อม ต้องมีใบอนุญาต

ก.แรงงาน ย้ำ! ผู้ประกอบอาชีพช่างแอร์และช่างเชื่อม เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็กและช่างเชื่อมทิก เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

อธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่า ในปี งปม. 2563 มีแผนดำเนินการ จำนวน 17,500 คน ปัจจุบันมีผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้ว 12,093 คน ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน  10,627 คน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 1,351 คน กลุ่มช่างเชื่อม รวมจำนวน  115 คน แบ่งเป็น ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 71 คน ช่างเชื่อมทิก จำนวน  5 คน และช่างเชื่อมแม็ก จำนวน 39 คน โดยมียอดรวมสะสมผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้ว 133,987 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

“กพร.จึงขอย้ำ! ให้ช่างทั้ง 3 กลุ่มอาชีพที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะ 2 กลุ่มอาชีพใหม่ (ช่างแอร์ ช่างเชื่อม) รีบสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกพร.มีหน่วยประเมินกลางคอยให้บริการอยู่ทุกจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร” อธิบดีกพร.กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ 0 2245 1703 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035