ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สร้างอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก จัดพิธีปฐมนิเทศ และให้โอวาท ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน  29 คน โดยการฝึกอบรมเน้นเพิ่มทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ