ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CENTEL ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทโดยมี  วิเชียร  เตชะไพบูลย์(ที่ 4 จากขวา), สุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา), ปริญญ์  จิราธิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา), พิสิฐ  กุศลาไสยานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย), โสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่ 3 จากซ้าย), ธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ (ขวาสุด), เกริด เคิร์ก สตีป (ที่ 2 จากซ้าย) และนรชิต  สิงหเสนี  (ซ้ายสุด)  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์