ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: มอบหน้าแป้นบาสฯ กลุ่มคนรักบาสนครพนม

โครงการ “Mono Basketball Dream ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย” เพื่อมอบหน้าแป้นบาสเกตบอลให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบหน้าแป้นบาสเกตบอล (ส่งมอบทางระบบขนส่งฯ)  ให้กับ     กลุ่มคนรักบาสนครพนม  ณ  สนามบาสเกตบอล สวนชมโขง  ถนนอภิบาลบัญชา อ.เมือง  จ.นครพนม  สำหรับโรงเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม CSR กับทางโมโนกรุ๊ป สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-mail - csr@mono.co.th