ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

dots academy นำเข้าหลักสูตรพัฒนา Thinking Skills ระดับสากล เร่งรีสกิลบุคลากรช่วยองค์กรก้าวข้ามวิกฤต

dots academy ชู “ทักษะการคิด” เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้องค์กรอยู่รอดใน ยุคที่เหตุการณ์ไม่แน่นอน นำเข้าหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดของ Edward de Bono ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจแล้ววันนี้

dots academy ศูนย์พัฒนาความรู้และทักษะด้านธุรกิจที่ดำเนินการมากว่า 5 ปีทำการอบรมหลักสูตรด้านการตลาดให้กับบุคคลทั่วไปมากกว่า 100 รุ่น และกับองค์กรต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ต่อยอดในการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งในรูปแบบรีสกิล (Reskill) และอัพสกิล (Upskill) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร สามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านพ้นวิกฤตหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้

ล่าสุด ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ dots academy ได้รับการรับรองให้เป็นเทรนเนอร์ของหลักสูตร Six Thinking Hats(R) และ Power of Perception(TM) จากทางสถาบัน de Bonon Thinking System ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการเผยแพร่แนวคิดและหลักสูตรการพัฒนาความคิดของ Dr. Edward de Bono มากว่า 30 ปี มีผู้รับการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 750,000 ราย จาก 70 ประเทศทั่วโลก เช่นเดียวกับหนังสือของ Dr. Edward de Bono ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับสากล มีการแปลและเผยแพร่กว่า 43 ภาษา โดยหลักสูตร Six Thinking Hats(R) และ Power of Perception(TM) เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับ และมีการฝึกสอนในองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ เช่น IBM, HP, Siemens, NASA เป็นต้น โดยรายละเอียดของทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบไปด้วย

หลักสูตร Six Thinking Hat(R)

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน ลดการพูดคุย ลดการแลกเปลี่ยนและอภิปรายอย่างไร้ทิศทางโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความท้าทายต่างๆ รวมถึงสามารถสร้างรากฐานสำคัญของกระบวนการคิดเพื่อต่อยอดไปยังทักษะการคิดอื่นๆได้ดี หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการแผนกหรือส่วนงานต่างๆ, ผู้นำทีม, ผู้ดูแลส่วนงาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

หลักสูตร Power of Perception(TM)

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังช่วยฝึกฝนให้ผู้เรียนมีระบบความคิดที่รอบคอบ สามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยถี่ถ้วนและรอบด้าน ช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร, ผู้จัดการแผนกหรือส่วนงานต่างๆ, ผู้นำทีม, ผู้ดูแลส่วนงาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

เหตุผลสำคัญในการนำหลักสูตรดังกล่าวมาฝึกอบรมในประเทศไทย เพราะ dots academy เล็งเห็นปัญหาจากการฝึกอบรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าอบรมจำนวนมากประสบปัญหาในการเชื่อมต่อข้อมูลและความรู้ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงความไม่ชำนาญในการคิดเป็นระบบ หรือการสร้างสรรค์กลยุทธ์ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยระดมความคิด หรือแลกเปลี่ยนไอเดีย ทำให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่อาจขาดความรอบคอบ การทำงานที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นั้น ต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานความคิดที่แข็งแรง เพื่อเป็นบันไดต่อยอดไปสู่การเรียนรู้อื่นๆ

“เราพูดถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอนาคตมากมาย แต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมคือจุดตั้งต้น นั่นคือ “ความคิด” ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถ เพราะถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลหรือความรู้มากแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่สามารถมีทักษะความคิดที่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นให้นำไปสู่การตัดสินใจ หรือการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว เราก็อาจพบปัญหาตามมาอีกมากมาย” ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ dots academy กล่าว

“การพัฒนา Thinking Skills จะเป็นสิ่งที่ทาง dots academy ให้ความสำคัญมากขึ้นหลังจากนี้ เพราะเป็นทักษะรากฐานเพื่อต่อยอดไปยังทักษะขั้นสูงที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น Critical Thinking, Analytical Thinking, Innovative Thinking หรือนำไปใช้ในกระบวนทำงาน เช่น Design Thinking, Strategic Planning เป็นต้น”

ทั้งสองหลักสูตร Six Thinking Hats(R) และ Power of Perception(TM) ถูกบรรจุอยู่ในชุดหลักสูตร Thinking Skills for Professionals โดยมีการเปิดอบรมให้กับทั้งบุคคลทั่วไป รวมทั้งการอบรมสำหรับองค์กร โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dots.academy หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-6179999 / LINE: @dots

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
dots academy
Email: info@dotsth.com
Line: @dots
Tel: 0846179999
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.dots.academy

About dots academy

dots academy เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านธุรกิจที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 มีคอร์ส  อบรมพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการตลาดต่างๆ เช่น การออกแบบกลยุทธ์การตลาด การทำ Content Marketing การสร้างโมเดลธุรกิจ ฯลฯ โดยปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรมของตัวเองที่อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษกเพื่อรองรับการฝึกอบรมแบบเวิร์คช็อป สัมมนาต่างๆ รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรมผ่านช่องทางดิจิทัล นอกจากนี้ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการยังเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดผ่านทางบล็อก nuttaputch.com ซึ่งมีผู้ติดตามทาง Facebook มากกว่า 370,000 คน รวมถึงช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์อื่นๆ เช่น Podcast และ YouTube