ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: NPS ร่วมปฏิสังขรณ์วัดในชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบงบประมาณการซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถ วัดคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อปฏิสังขรณ์วัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในชุมชน