ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บีโอไอหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ (กลาง) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช (ที่ 2 จากขวา) ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในจังหวัดภูเก็ตยุคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพสูงในหลายด้าน เช่น ธุรกิจด้านดิจิทัล การศึกษา เมดิคัลทัวริซึ่ม รวมทั้งการส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นแหล่งที่ตั้งของสำนักงานธุรกิจระหว่างประเทศ