ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ดีเคเอสเอช ร่วมมือกับ Coloplast เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยในประเทศไทยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง

ดีเคเอสเอช ผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชีย ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ บริษัท Coloplast จากประเทศเดนมาร์ก เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้องในประเทศไทย

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท Coloplast ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การผลิต และการตลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์และการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับทวารเทียมทางหน้าท้อง การดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ การควบคุมระบบขับถ่าย และการดูแลบาดแผลและผิวหนัง โดยดีเคเอสเอชจะทำการตลาดและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับทวารเทียมทางหน้าท้องสำหรับผู้ป่วยในประเทศไทย

ความร่วมมือนี้จะช่วยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์จาก Coloplast สามารถเข้าถึงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทวารเทียมทางหน้าท้อง การควบคุมระบบขับถ่าย และการดูแลบาดแผลและผิวหนังได้มากยิ่งขึ้น โดยดีเคเอสเอชจะให้บริการด้านการตลาด การจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า และการบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มการครอบคลุมตลาด ผ่านช่องทางโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย ภายใต้เครือข่ายที่กว้างขวางของดีเคเอสเอช

Harvey Yeap ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Coloplast กล่าวว่า “ดีเคเอสเอช สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ด้วยความสามารถทางการขายและการตลาด ตลอดจนความเชี่ยวชาญในช่องทางทางการตลาด ชื่อเสียงและผลงานที่ผ่านมาในด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราเลือกดีเคเอสเอชเป็นคู่ค้า เรามีความยินดีที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับดีเคเอสเอช เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยที่มีความต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดผ่านกระบวนการในการรักษาที่เป็นส่วนตัวนี้”

จอห์น แคลร์ รองประธานฝ่ายบริหารหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท ดีเคเอสเอช กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับคู่ค้าอย่าง Coloplast ด้วยการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาตลาดอย่างเป็นแบบแผน และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับของดีเคเอสเอช เราจะทำการขยายตลาดและสร้างธุรกิจที่เข้มแข็งให้แก่ Coloplast ได้อย่างแน่นอน เรามุ่งหวังที่จะทำงานกับคู่ค้าของเราเพื่อจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงไปทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น”

เกี่ยวกับ Coloplast

Coloplast เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้มีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีความต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดผ่านกระบวนการในการรักษาที่เป็นส่วนตัวนี้ การให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ช่วยให้ Coloplast สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะด้านได้ โดยธุรกิจของ Coloplast ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง การดูแลระบบทางเดินปัสสาวะ การดูแลบาดแผลและผิวหนัง และการรักษาด้วยวิธีการใช้สายสวนในระบบทางเดินปัสสาวะ บริษัท Coloplast มีธุรกิจอยู่ทั่วโลก และมีบุคลากรกว่า 12,000 คน

เกี่ยวกับดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอชเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดีเคเอสเอช ช่วยให้บริษัทคู่ค้า และตราสินค้าต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี บริการของดีเคเอสเอช ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,350 คน มียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 11.6 พันล้าน ฟรังก์สวิส ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส ดีเคเอสเอชเติบโตอย่างเข้มแข็งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และดำเนินธุรกิจอันยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2408 หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ดีเคเอสเอช ทำการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ยา ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 8,220 ราย และมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 6.0 พันล้านฟรังก์สวิส