ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มีไลเซ่น (License) แล้วอุ่นใจ กับ สพร.22 นครศรีธรรมราช

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เพื่อใช้เป็นคะแนนสะสมสำหรับเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ณ ศูนย์ประเมินการรับรองความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

ซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานครั้งนี้ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563  โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 20 คน