ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ – อำนวยความสะดวกการทิ้งขยะให้ประชาชน

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวการแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วม ทั้งในส่วนถนนสายหลัก สายรอง ในกรุงเทพฯ หลายพื้นที่การระบายดีขึ้น แต่ในซอยสุทธิพร 2 เขตดินแดง ยังเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำแอ่งกระทะและท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก รวมทั้งมีขยะกีดขวางตะแกรงท่อระบายน้ำว่า สำนักการระบายน้ำได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณดังกล่าว ด้วยการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water Bank) เพื่อเป็นแก้มลิงที่มีปริมาตรเก็บกัก 1,200 ลูกบาศก์เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อระบายน้ำออกจากบ่อรับน้ำใต้ดินหลังฝนตก รวมถึงเพิ่มความสามารถในการเร่งระบายน้ำได้ดีเมื่อเกิดฝนตกหนัก ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าว ระบบหน่วงน้ำและการระบายน้ำสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยระบายน้ำภายในซอยสุทธิพร 2 ได้รวดเร็วกว่าเดิม นอกจากนั้น ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนัดทิ้งนัดเก็บขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทิ้งขยะให้แก่ประชาชน