ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ASAP กำหนดจัดประชุม AGM วันที่ 30 ก.ค.นี้

หลังสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในไทย คลี่คลายลง บอร์ด บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ หรือ ASAP มีมติกำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ก.ค. เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ชั้น 2 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 ก.ค.นี้ พร้อมเตรียมจัดการประชุมภายใต้กฎ Social Distancing อย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทาง ASAP ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุม โดยสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.asapcarrent.com หรือส่งคำถามล่วงหน้าทางอีเมล siriporn.s@asapcarrent.com ภายในวันที่ 24 ก.ค.นี้