ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร(สนพ.ยโสธร)โดยร้อยเอกทศพล พันธุ์เพ็งผู้อำนวยการฯได้มอบหมายให้นายสุวัจน์ จันทร์โสภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร ณ บ้านท่าช้าง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกจำนวน 20คนเปิดฝึก ระหว่างวันที่24-26 มิ.น.63 โดยมีนางภรณจรัสทิพย์ อาจชัยชาญ เป็นวิทยากร