ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร จัดฝึกอบรมการประกอบอาหารให้ชุมชน

ร้อยเอ็กทศพล พันธุ์เพ็งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ได้มอบหมายให้นายสุวัจน์ จันทร์โสภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย ณ วัดบ้านหัวดง ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกจำนวน 20คน เปิดฝึกระหว่างวันที่ 24-26 มิ.น.63 โดยมีนางสมศรี วงศ์กมลไสยเป็นวิทยากร