ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว./TBIA หารือการขอรับรองผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานต้อนรับ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA)  และคณะสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย  ร่วมหารือด้านการขอรับรองผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ  วว.  โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการอุตสาหกรรม วว. ร่วมบรรยายในหัวข้อ  “NQI สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ” นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ บรรยายในหัวข้อ “การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพของ วว. ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ บรรยายในหัวข้อ “ศูนย์ทดสอบการทดสอบพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพของ วว.” และ ดร.โสภาพรรณ สัญญานเสนาะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “สำรวจความต้องการผู้ประกอบการ”  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ วว. โดยกลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม นับเป็นหน่วยงานบริการด้านพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพอย่างครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย  ครอบคลุมทั้งวิจัย ทดสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล  ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก สนับสนุนนโยบาย BCG สร้างเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตควบคู่กับรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน