ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารในกรุงเทพฯ – เตรียมนำลงใต้ดินอีก 11 เส้นทาง

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพสายสื่อสารบริเวณถนนรามคำแหงที่มีสภาพรกรุงรัง นอกจากจะสร้างความไม่เป็นระเบียบให้บ้านเมืองแล้ว ยังกีดขวางทางเดินและเป็นอันตรายกับผู้ใช้ทางเท้าว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้บูรณาการการทำงานร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและผู้ประกอบการให้บริการสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารที่รกรุงรังในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรื้อสายเดิมที่ไม่ได้ใช้งานและจัดวางสายใหม่ตามแนวเส้นทางต่าง ๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของทัศนียภาพในเมือง รวมทั้งช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งในขณะนี้กรุงเทพมหานครได้นำสายสื่อสารลงใต้ดินไปแล้ว 10 เส้นทาง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 11 เส้นทาง ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้บริการผู้ประกอบการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 3 เส้นทาง คือ ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี - แยกเพลินจิต - หน้าซอยร่วมฤดี) ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2 - หน้าซอยรัชดาภิเษก 7) และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้ - ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) รวมระยะทาง 7.252 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณถนนรามคำแหงก็อยู่ในแผนดำเนินการของกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นจะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไข รวมทั้งจัดระเบียบสายสื่อสารในบริเวณดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน