ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กลุ่ม KTIS จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ KNAS ในโรงเรียน รับเปิดเทอม

ก่อนที่โรงเรียนทั่วประเทศ จะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต่างๆ ต้องหยุดเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปสู่เด็กๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการติดเชื้อ กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS นำโดย ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  ได้นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม KTIS ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรม Big Cleaning Day : โครงการพัฒนาโรงเรียนและวัด ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนในชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เด็กๆ และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน

ดร.สายศิริ กล่าวว่า โครงการพัฒนาโรงเรียนและวัด เป็นโครงการที่กลุ่ม KTIS จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือดูแลด้านความสะอาดของโรงเรียนและวัดต่างๆ ก่อนเปิดการเรียนการสอน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายเป็นโรงเรียนทั้งหมด 16 แห่ง ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย  โรงเรียนวัดหนองโพ (นิวาสานุสรณ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพ โรงเรียนวัดห้วยดุก โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง โรงเรียนหนองโพพิทยา โรงเรียนบ้านเขาปูน โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองตาราม โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม โรงเรียนวัดหาดเสือเต้น โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเจริญพรต และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าพระเจริญพรต

“ที่ผ่านมากลุ่ม KTIS ยึดหลักให้ความใส่ใจกับ “บวร+โรงงาน” ซึ่งประกอบด้วย บ้าน ซึ่งหมายถึงชาวบ้านในชุมชน วัด และโรงเรียน โดยเฉพาะบ้าน วัด และโรงเรียน รอบๆ โรงงานของเรา ที่เราต้องการมอบสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดให้กับชุมชน ดังนั้น กิจกรรม Big Cleaning Day จึงเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลประกาศคลายล็อคดาวน์ และเปิดให้โรงเรียนกลับมาทำการเรียนการสอนได้อีกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่า เรื่องของความสะอาด การมีสุขอนามัยที่ดี ทั้งในชั้นเรียน ในโรงเรียน อาคาร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ มีความสำคัญสำหรับเด็กๆ คุณครู และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนมากๆ ดังนั้น เราจึงรวมพลังกันลงพื้นที่เพื่อร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์ KNAS ซึ่งผลิตโดยบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE) ในกลุ่ม KTIS” ดร.สายศิริกล่าว

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของกลุ่ม KTIS ที่ร่วมลงพื้นที่ ประกอบด้วย คุณปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน KTIS คุณทองใบ ไพนรินทร์ ผู้จัดการโรงงาน EPPCO คุณสุวรรณน้อย ชัยแสงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน KTIS  คุณศุภางค์ พนธารา ผู้จัดการส่วนสำนักงานและสนับสนุนโครงการ GKBI คุณสินชัย วชิรโสภาไพฑูรย์ ผู้จัดการโรงงาน TIS คุณวีรวัฒน์ สิริวงศ์สาคร ผู้จัดการโรงงาน KTIS (สาขา 3) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่ม KTIS ตลอดจน ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบโรงเรียนที่สะอาด มีสุขอนามัยที่ดี สำหรับเด็กๆ และทุกคนในชุมชน