ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อาชีวะสร้างตู้อบหน้ากากอนามัยด้วยรังสี UV-C

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบตู้อบหน้ากากอนามัยด้วยรังสี UV-C จำนวน 12 เครื่อง จากนายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จ. อุดรธานี พร้อมคณะฯ ซึ่งเป็นตู้อบที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลกุมภวาปีแล้วโดยคณะแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี มีหนังสือรับรองว่า ตู้อบมีคุณภาพดีเหมาะกับการนำมาใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะมีการนำหลอด UV-C ที่มีความเหมาะสมในการฆ่าเชื้อมาใช้ เครื่องสามารถตั้งเวลาการใช้งานได้สูงสุด 99 นาที มีระบบปิดไฟอัตโนมัติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะนำไปมอบให้กับหน่วยงาน ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยจำนวนมากและมีการนำมาใช้ใหม่