ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COID-19

นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COID-19 ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  หลักสูตร  30  ชั่วโมง  จำนวน  66  คน  ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  (AHRDA)  ณ ห้องประชุมโพทะเล  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ