ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2563

นางปัทมา  วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 17 ราย โดยได้รับมอบเข็ม "เสมาคุณูปการ" และประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) ณ  หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ