ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พิธีมอบวุฒิบัตรฝึกอบรมอาชีพเสริม

พิธีมอบวุฒิบัตรฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ณ ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี   เป็นการฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  โดยเป็นเป็นการร่วมดำเนินการของ คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี