ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะทำงานกลุ่มลุ่มน้ำวังโตนดเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการ Clean Water for Planet ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. เจริญ ปิยารมย์ ประธานคณะทำงานกลุ่มลุ่มน้ำวังโตนด จ. จันทบุรี พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง เพื่อเยี่ยมชมโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีคณะผู้บริหารจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมให้การต้อนรับ

คณะทำงานฯ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบภายใต้โครงการ Clean Water for Planet ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ใน อ. ปลวกแดง จ. ระยอง ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 400 ลูกบาศก์เมตร โดยมี ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมพาชมโซลูชั่นด้านสาธารณูปโภคและระบบจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืนที่ให้บริการแก่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตอีอีซี มุ่งสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม