ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ซีเอ็ด…นำรถแดงแหล่งความรู้มอบกำลังใจผ่านหนังสือร่วมปันสุข

“ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 โดยทางซีเอ็ดได้นำ “รถแดงแหล่งความรู้” ไปมอบกำลังใจผ่านหนังสือ บริจาคหนังสือสาระน่ารู้ร่วมกิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกัน ปันสุข” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่สร้างสัมพันธ์อันดีในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชนตลอดจนประชาชน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุน เกื้อกูลกันและกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายนที่ผานมา ทางสำนักงานกรุงทพมหานคร เขตบางซื่อ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ได้จัดโครงการ “กรุงเทพฯ มหานครแห่งความสุข มาร่วมปันความสุขให้กัน” ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ถนนวงศ์สว่าง เป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานราชการ เอกชน บ้าน วัด และชุมชน ร่วมสร้างสุขสู้โควิด-19 เครือข่ายปันสุขโดย พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ได้ทำการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในชุมชนวัดน้อยซึ่งมีชาวชุมชนได้ให้ความสนใจมารอรับกันอย่างคับคั่ง และในโอกาสนี้ ทาง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบน้ำใจเพื่อพี่น้องชุมชนผ่านทางหนังสือ โดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ, คุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคณะผู้บริหาร มาพร้อมกับ รถแดงแหล่งความรู้ มอบหนังสือ แจกและแบ่งปันความรู้เพื่อที่จะรณรงค์ให้ชาวชุมชน ทุกเพศ ทุกวัยรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้คนมีพัฒนาการ มีความสุขกายและใจ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นแรงผลักดันให้สังคมเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป…ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center

“เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ พร้อมอยู่เคียงข้างคุณและสังคมไทยเพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน