ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับเครือข่ายประชาชน “กลุ่มช่วยกัน” ส่งเครื่องกำจัดเชื้อโรค กว่า 10,000 เครื่อง แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับเครือข่ายประชาชน “กลุ่มช่วยกัน” จัดส่งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ จำนวนกว่า 10,000 เครื่อง แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนการจัดส่งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ จำนวนกว่า 10,000 เครื่อง แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยร่วมกับ “กลุ่มช่วยกัน” ภาคีภาคประชาชนที่รวมตัวกัน เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID - 19 และเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสังคมหลังการระบาดดังกล่าว

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้จัดโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและหน่วยงานที่ต้องการส่งหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนได้ให้การตอบรับต่อโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยมียอดการจัดส่งสิ่งของรวมน้ำหนักกว่า 2 ล้านกิโลกรัม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์