ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว : “GUNKUL ปันน้ำใจให้ชุมชน”

คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ (ที่ 8 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ (ที่ 7 จากขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL)  มอบถุงยังชีพ "กันกุล" ปันนำใจให้ชุมชน จำนวน 1,100 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบบริษัทฯ ได้แก่ ชุมชนนครไชยศรี  ชุมชนวัดสวัสดิ์ฯ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมจิตต์  ชุมชนต้นโพธิ์ และชุมชนวัดน้อยนพคุณ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เร็วๆ นี้