ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ.อว. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 เพิ่มเติม!!

วศ.อว. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน “โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพิ่มเติม!!

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการจ้างบุคคล/ประชาชนทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ จำนวน 306 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

<> https://bit.ly/3hH5e0O>>

ช่องทางการรับสมัคร

  • กรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือสมัครทางออนไลน์ตามลิงก์นี้ >> https://forms.gle/ofCXoeyt347i53tz9
  • ต่างจังหวัดติดต่อมหาวิทยาลัยในพื้นที่ดำเนินการ หรือสมัครทางออนไลน์ตามลิงก์นี้ >> https://forms.gle/rXipB1t8cTcbzVkk8
  • เช็คพื้นที่ดำเนินการและอัตราจ้างได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/2Y67fvN

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-201-7285, 02-201-7284

Line ID: @hgq8220j (ใส่ @ ด้วยนะคะ)

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร โครงการจ้างงานประชาชนฯ
ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563