ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กำชับเทศกิจอำนวยความสะดวกช่วงเปิดภาคเรียน/ตรวจสอบผิวจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน

นายศุภกฤต  บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถานศึกษาในวันที่ 1 ก.ค.นี้ว่า สำนักเทศกิจได้ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดูแลอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรประจำจุดบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ตามโครงการ “จัดการจราจรความปลอดภัยสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทศกิจ School Care)” โดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ อาสาจราจร ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 451 นาย เป็นประจำทุกวัน และในช่วงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) สำนักเทศกิจได้เพิ่มมาตรการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจคอยเฝ้าระวัง และตรวจตรา กวดขันบริเวณด้านหน้าโรงเรียนไม่ให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าแก่เด็กนักเรียนอีกทางหนึ่ง

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาดำเนินการตรวจสอบสภาพผิวจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างในถนนสายต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบริษัทผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ กำชับให้เร่งปรับปรุงถนนและคืนพื้นผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจร