ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เร่งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตตามตรอก ซอยรวมถึงถนนสายหลักในกรุงเทพฯ หลายสาย มืดมากเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั้งอุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ว่า สำนักการโยธาลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบไฟฟ้าตามถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุก 15 วัน พร้อมจัดซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดทั้งที่ตรวจพบและมีผู้แจ้ง โดยหากพบหลอดไฟชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟทันที แต่หากเป็นอุปกรณ์ ตู้ไฟ สายไฟฟ้า ชำรุดหรือสูญหาย เบื้องต้นสำนักการโยธาจัดซื้ออุปกรณ์และจัดซ่อมเอง แต่หากอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดมากจะประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประเมินราคาในการซ่อมแซม ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เนื่องจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทำให้ไม่สามารถใช้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป  

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กล่าวว่า กรณีไฟฟ้าส่องสว่างในซอยพัฒนาการ 20 และซอยอ่อนนุช 17 ดับชำรุด นั้น จากการตรวจสอบพบสาเหตุจากระบบควบคุมการเปิด-ปิด ขัดข้อง และทั้ง 2 ซอยเชื่อมต่อกันจึงดับต่อเนื่อง สำนักงานเขตได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ส่วนบริเวณถนนพระรามเก้า จากแยกรามคำแหง-ศรีนครินทร์ ไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งใต้ทางยกระดับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ เพื่อดำเนินการจัดซ่อมต่อไป