ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว : IIG จัดงาน Analyst Meeting 2020

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (แถวหน้าลำดับที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG (ชื่อย่อหุ้น IIG) และนายวิศรุต อังศุภากร (แถวหลังลำดับที่2จากขวา) ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน จัดงาน iiG Analyst Meeting 2020 พร้อมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และแผนการเติบโตของบริษัทฯ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ iiG เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)  4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ