ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็นอีเอ ชวนผปก.ร่วมเครือข่ายนักส่งออกอัจฉริยะ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart Exporter” รุ่นที่ 19 (ออนไลน์) หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศที่จะช่วยจะเปิดโลกทัศน์และช่วยยกระดับให้เป็นนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่ยุค New Normal ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัย ได้แก่ Digital Transformation และ New Normal Smart Exporter Mindset เป็นต้น พร้อมด้วยเครือข่ายนักส่งออกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเรียนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2563 (ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 5,000.- บาท) *เงื่อนไขในการสมัคร ต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://nea.ditp.go.th/activity/11180 หรือnea.ditp.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 กด 1