ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ฯ เตรียมเปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้

“รามา การ์เด้นส์ฯ” เตรียมเปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้ พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่ชีวิตวิถีใหม่ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ฯ เตรียมต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่ชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ พร้อมการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด – 19 โดยผ่านการรับรองจากโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) และ กรมอนามัย ให้เป็นโรงแรมที่พัก ห้องประชุม สะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 ทั้งได้มีการปรับเปลี่ยน จัดการด้านสุขอนามัยสำหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยมีหลักปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  (จากซ้าย) คุณนันท์นลิน แก้วจำนงค์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด, คุณจุฑามาส งามเทศ ผู้จัดการฝ่ายขาย, คุณสุริพงษ์ เหมือนนรุธ ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, คุณพีริยา พานิชสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และคุณวรรณิศา ช่วยสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ร่วมถ่ายภาพ