ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาหารือกับบีโอไอ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (กลาง-ขวา)    ให้การต้อนรับ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (กลาง-ซ้าย) พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา เช่น การส่งเสริมให้บริษัทสหรัฐอเมริกาย้ายห่วงโซ่อุปทานมายังประเทศไทย การส่งเสริมและพัฒนากิจการวิจัยพัฒนา และสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นในประเทศไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อเร็วๆ นี้