ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RP แจ้งจัดประชุมผู้ถือหุ้น 30 ก.ค.นี้

RP เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 ก.ค.2563 โดยวางมาตรการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 พร้อมเสนอขอมติออกหุ้นกู้เพื่อเตรียมพร้อมขยายการลงทุนในอนาคต

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) มีมติให้กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเวโรนิก้า ถนนรัชดา เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 คลี่คลายลงในระดับหนึ่งแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของราชการที่กำหนดมาตรการการประชุมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ขอความร่วมมือให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเนื่องจากสถานที่ประชุมอันจำกัด พร้อมผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการในการจัดประชุมอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับความล่าช้าและไม่สะดวก

ทั้งนี้ ในวันประชุม ทางบริษัทฯ จะมีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้ามายังห้องประชุม และขอความร่วมมือจากทุกท่านในการปฏิบัติตนดังนี้

  • กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกฮอล์เจล
  • รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
  • ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างในที่ประชุม
  • หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  • หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ จะมีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคตที่จะเกิดขึ้น