ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Health Risk Management System มาตรฐานการจัดการ ความเสี่ยงด้านสุขอนามัย”

คุณเตรียมพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการแล้วหรือยัง?

SOCOTEC ขอแนะนำมาตรฐานใหม่ ที่เหมาะกับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ COVID-19 มากที่สุด

"Health Risk Management System มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสุขอนามัย"

การรับรองมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสุขอนามัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทหรือหน่วยงานของท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและได้ผ่านการตรวจประเมินโดยหน่วยงานอิสระที่ให้การรับรอง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านสุขอนามัย ความสะอาด และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

โดยมาตรฐานนี้เหมาะสำหรับ

 • โรงแรม / ภัตตาคาร / ร้านอาหาร
 • อาคาร / ห้างสรรพสินค้า / ธนาคาร / ร้านค้าต่างๆ
 • ศูนย์กระจายสินค้า / ศูนย์ประชุม
 • สถาบันการศึกษา / หอพัก / อพาร์ทเม้นท์
 • โรงงานอุตสาหกรรม / บริษัทต่างๆ

ทำไมต้องขอการรับรองมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสุขอนามัย?

 • เพื่อสร้างความมั่นใจ, ความปลอดภัยขององค์กร และผู้ใช้บริการ
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า ว่าองค์กรของท่านมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขอนามัย
 • เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสุขอนามัยขององค์กร การควบคุมแหล่งปนเปื้อน มาตรการป้องกัน และกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หากท่านสนใจขอการรับรองหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ทางช่องทางต่อไปนี้

 • Tel : 02-964-9918-20
 • Website : https://socotec-certification-international.com/
 • www.facebook.com/socoteccertificationthailand