ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว : ฝึกอาชีพ พระภิกษุ สามเณร วัดสิงห์ จ.ปทุมธานี

นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ พร้อมคณะครู และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ "โครงการบริการ วิชาการวิชาชีพ งานจิตอาสา” ให้กับพระภิกษุสามเณรและประชาชน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเย็บกระเป๋าผ้าจากจีวร การสกรีนโลโก้บนผ้าการทำอาหารจานเดียวและอาหารสำหรับจำหน่ายทันที ณ วัดสิงห์  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี