ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ค้าตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ร้องเรียนการบริหารงานในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) มีผู้ค้าทิ้งแผงค้าในโซน 5, 6, 7, 8, 9, และ โซน 10 ส่งผลกระทบต่อการค้าของผู้มาเปิดแผงทำการค้าว่า เนื่องจากแผงค้าในโซน 5,6,7,8,9 และโซน 10 เป็นแผงค้าที่อยู่บริเวณโซนด้านใน มีทำเลการค้าที่ไม่ค่อยดี ส่งผลให้มีผู้ค้าทิ้งแผงและหยุดทำการค้าเกินกว่า 15 วัน สำนักงานตลาดฯ จึงได้บอกเลิกสัญญาเช่าและเข้าครอบครองแผงค้าที่ว่างและนำมาเปิดประมูลให้กับผู้ค้าและประชาชนที่สนใจจะทำการค้าบริเวณโซนดังกล่าว โดยเปิดประมูลไปแล้ว 5 ครั้ง 9 รอบ จำนวน 630 แผง มีผู้ชนะการประมูลแผงค้า 109 แผง คงเหลือแผงค้าว่าง 521 แผง ปัจจุบันมีแผงค้าว่างเพิ่ม 160 แผง ทำให้มีแผงค้าว่างทั้งสิ้น 681 แผง ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอเปิดประมูล สำหรับผู้ค้าบางรายที่ต่อเติมอาคารล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งตั้งวางสินค้ากีดขวางทางเดินของลูกค้า ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรีได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ค้าปฏิบัติตามสัญญาเช่า พร้อมจัดระเบียบแผงค้า โดยกำชับให้ผู้ค้าตั้งวางสินค้าในขอบเขต ส่วนกรณีมีผู้ค้าสร้างหลังคากันแดดฝนรุกล้ำออกมานอกแผงค้า สำนักงานตลาดฯ ได้กำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อจัดทำหลังคาคลุมทางเดินเท้า และรื้อหลังคาที่ผู้ค้าสร้างรุกล้ำออกทั้งหมด แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานตลาดฯ ได้มีนโยบายงดจัดเก็บค่าเช่าแผงค้า ทำให้ส่งผลกระทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ จึงต้องชะลอการปรับปรุงออกไปก่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำขังบริเวณด้านหน้าแผงค้า ได้ดำเนินการแก้ไขทางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าแผงค้าให้น้ำสามารถไหลผ่านได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ขณะเดียวกันได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของตลาดดูแลพื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการบริหารแผงค้าในโซน 9 และ 10 ที่ทำให้ผู้ค้าในโซน 10 ได้รับผลกระทบต่อการค้าขาย สำนักงานตลาดฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานเขตทวีวัฒนา ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) และผู้ค้า ร่วมประชุม เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อตกลงให้ช่วยเหลือผู้ค้า ดังนี้ 1) ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน ให้ออกมาทำการค้าได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป  2) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ต่อมา ให้ออกมาทำการค้าได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น เป็นต้นไป ซึ่งการดำเนินนโยบายดังกล่าว ทำให้ผู้ค้ามีรายได้เพิ่มเติม ไม่ทิ้งแผง จึงได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ในเรื่องการบริหารจัดการที่จอดรถยนต์ สำนักงานตลาดฯ โดยฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี ได้กำชับบริษัท เจนก้องไกล จำกัด ผู้รับสัมปทานการให้บริการจอดรถภายในตลาด เข้มงวดกับผู้ค้าที่นำรถมาจอดภายในตลาด (บริเวณครึ่งวงกลม) โดยให้ผู้ค้าสามารถลงสินค้าได้จนถึงเวลา 10.00 น. ของทุกวัน และเมื่อลงสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้นำรถไปจอดบริเวณถนน 40 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่จอดรถที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อกันส่วนพื้นที่จอดรถบริเวณภายในตลาดไว้สำหรับรองรับผู้ที่มาใช้บริการ