ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สำน้กงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ดำเนินการอบรมผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานจันทบุรี ดำเนินการพัฒนาฝีอแรงานตาม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการผูกผ้าและจับจีบผ้าประดับ มีผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2563  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่3 บ้านเนินสถิตย์  ต.นายายอาม  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี