ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวไกล

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ก้าวไกล เป็นการวัด ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ของผู้ประกอบอาหารไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2  มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี