ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สมศ.ช่วยฟื้นฟูชุมชนริมทางรถไฟพญาไท ในวิกฤติโควิด – 19

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย (คนที่ 3 จากขวา) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนในชุมชนแดงบุหงาริมทางรถไฟพญาไท เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ภายใต้โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด - 19 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชุมชนแดงบุหงา ริมทางรถไฟพญาไท กรุงเทพฯ