ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว : Dow ร่วมแสดงพลังสนับสนุน Circular in Action ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ โดย PPP Plastics

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมแสดงพลังสนับสนุนโครงการ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic หรือ ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ พร้อมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ เซ็นทรัล วิลเลจ เพื่อแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวนกลับมาใช้งานใหม่ได้ไม่รู้จบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท Dow ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และป้องกันไม่ให้พลาสติกหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ กับพันธมิตรทั่วโลก โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี