ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

UN Global Compact ร่วมกับ Russell Reynolds Associates เผยคุณลักษณะของผู้นำธุรกิจใส่ใจความยั่งยืน

- รายงานฉบับแรกที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผู้นำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน พร้อมกระตุ้นการเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการสรรหาผู้นำระดับสูงและคณะกรรมการ

United Nations Global Compact เปิดตัวรายงาน "Leadership for the Decade of Action" ด้วยความร่วมมือกับ Russell Reynolds Associates บริษัทที่ปรึกษาและสรรหาผู้บริหารระดับชั้นนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากกลุ่มผู้นำภาคธุรกิจ ซึ่งผนวกรวมความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ การดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนค้นหาว่า สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อวิธีการสรรหาคณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหารระดับสูง (C-suite) รายงานฉบับนี้ยังเผยให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ภาคธุรกิจต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มองเพียงแค่การทำผลกำไรในระยะสั้น แต่บรรจุเรื่องความยั่งยืนและความยืดหยุ่นของโลกในระยะยาวเป็นภารกิจที่สำคัญอันดับต้น ๆ ในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนระบบนิเวศโดยรวม

Lise Kingo ซีอีโอและกรรมการบริหาร United Nations Global Compact และ Clarke Murphy ซีอีโอของ Russell Reynolds Associates จะนำเสนอรายงานฉบับนี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของ UN Global Compact ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ หลังจากนั้นจะมีการอภิปรายแบบคณะกับ Jim Hagemann Snabe ประธานคณะกรรมการบริษัท Maersk และ Siemens และ Ilian Mihov อธิการบดี สถาบัน INSEAD โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่าโลกจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี 2030 และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ยิ่งเผยให้เห็นจุดอ่อนพื้นฐานของระบบต่าง ๆ ของโลก ดังนั้น เวลานี้จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่จะกำหนดให้ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์และเป้าประสงค์ขององค์กรธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ของ Russell Reynolds Associates แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์หรือชุดความคิดเรื่องความยั่งยืนเป็นข้อกำหนดในการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-executive) และผู้บริหารอาวุโสเพียง 4% ในปัจจุบัน

Lise Kingo ซีอีโอและกรรมการบริหารของ UN Global Compact กล่าวว่า “การเปลี่ยนโลกของเราเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้นำล้วน ๆ โดยในขณะที่เราเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เรากลับไม่มีความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2030 ซึ่งหมายความว่า การผนวกความยั่งยืนเข้าไว้ในแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่การทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องฉลาดที่ควรทำอีกด้วย ซีอีโอและสมาชิกคณะกรรมการผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ต่างทราบดีว่า การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น คุณต้องใส่ใจความยั่งยืน และเราต้องการมีผู้นำแบบนี้ในทุก ๆ ที่เพื่อผลักดันจุดมุ่งหมายและก้าวเป็นตัวแทนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นี่คือเวลาที่ฝ่ายบริหารระดับสูงและคณะกรรมการต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่สำคัญเหล่านี้และพัฒนาให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร”

Clarke Murphy ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Russell Reynolds Associates กล่าวว่า “ความเป็นผู้นำที่ยั่งยืนไม่ใช่ 'สิ่งที่ควรมี’ แต่เป็นความจำเป็นทางธุรกิจ ซึ่งข้อเท็จจริงนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายทั่วโลก ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค พนักงาน รัฐบาล และชุมชน วิกฤตโควิด-19 ที่ปรากฏขึ้นนั้นทำให้โลกธุรกิจมีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการกับความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในสังคมและเศรษฐกิจของเรา และเราต้องการผู้นำธุรกิจแบบใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวด้วยการรวมความยั่งยืนเข้าสู่แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ Russell Reynolds Associates จะทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อทำให้ความยั่งยืนกลายเป็นส่วนหนึ่งในดีเอ็นเอของทีมผู้นำ”

เพื่อค้นหาว่าองค์กรต่าง ๆ สามารถทำให้ความยั่งยืนกลายเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและความเป็นผู้นำขององค์กรได้อย่างไรนั้น Russell Reynolds Associates และ UN Global Compact ได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและวิเคราะห์ภูมิหลังของกลุ่มผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืนเกือบ 60 คน ซึ่งประกอบด้วยซีอีโอและสมาชิกคณะกรรมการจากทวีปและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีประวัติผลงานโดดเด่นในเรื่องการให้ความสำคัญและสร้างความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

รายงานการวิเคราะห์ได้กำหนดนิยามคุณลักษณะ การกระทำ และคุณสมบัติของผู้นำที่สร้างความแตกต่าง ซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จของผู้นำที่ใส่ใจความยั่งยืน โดยผู้นำเหล่านี้รวมชุดความคิดด้านความยั่งยืนเข้ากับชุดคุณสมบัติด้านการสร้างความแตกต่าง ดังต่อไปนี้:

- การคิดเชิงระบบและหลายระดับ—รวมระบบทางธุรกิจ ทางสังคม และทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบหรือมีบทบาทซึ่งกันและกัน ตลอดจนผลักดันการตัดสินใจที่เปลี่ยนความยั่งยืนให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
- อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ไม่ได้พยายามที่จะควบคุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่กลับเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และนำการตัดสินใจไปปฏิบัติ
- นวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลง—มีความกล้าที่จะท้าทายวิธีการแบบเดิม ๆ และตัดระบบราชการหรือระบบบริหารที่มีพิธีรีตองออก เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และทำให้ผลกำไรกับความยั่งยืนไปด้วยกันได้
- การกระตุ้นในระยะยาว—ไม่เพียงกำหนดเป้าหมายระยะยาว แต่ยังกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่เด่นชัด และผลักดันการดำเนินการร่วมกันอย่างเข้มงวด

เกี่ยวกับ United Nations Global Compact
United Nations Global Compact เป็นความคิดริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้บริษัททั่วโลกปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน UN Global Compact เปิดตัวในปี 2000 และได้รับอาณัติให้แนะแนวและสนับสนุนประชาคมธุรกิจโลกในการผลักดันเป้าหมายและค่านิยมของสหประชาชาติผ่านแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบขององค์กร สมาชิกของ UN Global Compact ประกอบด้วยบริษัทกว่า 10,000 แห่ง และองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจ 3,000 แห่งในกว่า 160 ประเทศ ตลอดจนเครือข่ายท้องถิ่น 68 เครือข่าย ทำให้ UN Global Compact เป็นโครงการริเริ่มขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยติดตาม @globalcompact ทางโซเชียลมีเดีย และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ unglobalcompact.org

เกี่ยวกับ Russell Reynolds Associates
Russell Reynolds Associates เป็นบริษัทที่ปรึกษาและสรรหาผู้นำระดับโลก บริษัทมีที่ปรึกษากว่า 470 คนประจำสำนักงาน 46 แห่งที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกภูมิภาค เราช่วยลูกค้าสร้างทีมผู้นำที่สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในปัจจุบัน รวมทั้งก้าวทันต่อกระแสดิจิทัล ตลอดจนแนวโน้มเศรษฐกิจและการเมือง ที่กำลังพลิกโฉมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ทีมงานของเรานำความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาหลายทศวรรษเพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการกับประเด็นภาวะผู้นำที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือบอร์ดบริหารในเรื่องโครงสร้าง วัฒนธรรม และประสิทธิภาพ ไปจนถึงการค้นหา ประเมิน และสร้างนิยามความเป็นผู้นำให้กับองค์กร เรายืนหยัดที่จะยกระดับวิถีแห่งผู้นำเพื่อขับเคลื่อนโลก www.russellreynolds.com

สื่อมวลชนติดต่อ:

Russell Reynolds Associates:

Amy Scissons
Russell Reynolds Associates
+1 (212) 590-0460
amy.scissons@russellreynolds.com

UN Global Compact:

Alex Gee
+44 7887 804594
alex@mackworthassociates.com

Dan Thomas
UN Global Compact
917-225-1913
thomas@unglobalcompact.org

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1180347/Leadership_for_the_Decade_of_Action_2020.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/491408/Russell_Reynolds_Associates_Logo.jpg