ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เนเจอร์ไบโอเทค ห่วงใยเด็กน้อยผู้ยากไร้ ร่วมสมทบเงินในกองทุน “แสนอิ่ม” จำนวน 100,000 บาท

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด โดยคุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ (กรรมการบริหาร) และ นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้เดินทางไปมอบเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย” เพื่อสนับสนุนกองทุน “แสนอิ่ม เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้” ซึ่งเงินส่วนนี้ มูลนิธิฯ จะนำไปซื้อนมให้แก่เด็กที่ขาดแคลน จากครอบครัวยากไร้กว่า 3,740 คน โดยบริษัทฯ ยังเลือกเป็นนมที่มีน้ำตาลน้อย เพื่อโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กๆ และลดโอกาสเสี่ยงกับปัญหาทางด้านสุขภาพ

ในกาลนี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่คณะผู้บริหารฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก