ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ชี้แจงข้อเท็จจริงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา

นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. กล่าวกรณีขอให้ตรวจสอบการเรี่ยไรเงินข้าราชการ นักธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเงินไปทาสีอาคารสำนักงานเขตใหม่ ทั้งที่สีเดิมของอาคารดีอยู่แล้วว่า เนื่องจากตัวอาคารสำนักงานเขตคลองสามวา มีสภาพบางส่วนเก่าทรุดโทรม มีคราบสนิมและสีซีดจาง จึงได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตคลองสามวา ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเขตใหม่ แต่เนื่องจากไม่ได้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานครไว้ จึงได้เชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อทาสีอาคารสำนักงานเขตโดยไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสีจากคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบทุนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 72,260 บาท โดยใช้แรงงานจากบุคลากรของสำนักงานเขตในการดำเนินการจนแล้วเสร็จ ส่วนสีของอาคารเป็นสีโทนเนื้ออมส้มเหมือนสีของอาคารสำนักงานเขตสายไหมซึ่งอาคารเป็นรูปแบบเดียวกัน