ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นครพนม เปิดตัว “ก้าวท้าใจ Season 2” ส่งเสริมออกกำลังภายวิถีใหม่ ต้านภัยโควิด-19

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัว “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด-19” โดยมีนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม โดยมีชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านใต้ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมนำเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง ณ บริเวณลานรวมใจ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้นำหลักในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้ขับเคลื่อนนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นประชาชน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามหลัก 3 อ 2 ส และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการออกกำลังกาย โดยได้มีการจัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 1” ไปแล้ว ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียน 4.8 แสนคน ระยะทางสะสมรวม 20 ล้านกิโลเมตร ถือว่าประสบความสำเร็จ จึงได้มีการกำหนดให้จัดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้ายภัยโควิด ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลัก Social Distancing

การเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่ทำได้ด้วยตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในภาวะปกติวิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน สร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีรูปแบบการออกกำลังกาย ได้แก่ วิ่ง (Virtual Run) การปั่นจักรยาน การเต้นแอร์โรบิก โยคะ คีตะมวยไทย เวทเทรนนิ่ง โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างพลังแห่งความร่วมมือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะมีการเริ่มกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 29 สิงหาคม 2563” นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าว