ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี เปิดฝึกการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์  เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์โซล่าเซลล์ (30 ชั่วโมง)

ประธานกล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยด้านแรงงานในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และม่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้างเสณฐกิจไปสู่ "เศรฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" อีทั้งในสถานการณ์การระบบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเช่นกัน

มีผู้เข้ารับการฝึก 22 คน การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี