ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“สสจ.นครพนม” เตรียมพร้อมนำเสนอ รับตรวจราชการและนิเทศงานฯ 1-3 ก.ค.นี้

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานสำหรับการเตรียมรับตรวจราชการและนิเทศงาน โดยมีนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจราชการและนิเทศงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และคณะ มีกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

Facebook: งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/1971748386414068/posts/2606037886318445/?sfnsn=mo

Facebook: PR MOPH news

https://www.facebook.com/1777029005654627/posts/3184900821534098/?sfnsn=mo